Kirkegårdsmessen 2020 


Kirkegårdsmessen 2020 måtte desværre aflyses – og det med meget kort varsel, undskyld!!


Undskyld til udstillere, til besøgende, til vores trofaste medhjælpere, til menighedsrådet, til præsten til landmanden som vi måtte låne mark af til p-plads! Vi ved godt, at det har krævet ressourcer flere steder, vi håber, at I kan bære over med os, og at jeres arbejde kan bruges på en anden måde end først tiltænkt.


Vi har d.d. 31.08.2020 (dagen for messens afholdelse) været samlet i messeudvalget på Lødderup kirkegård, for at drøfte aflysningen og fremtiden for messen. Vi har lagt hovederne i blød for at finde en løsning, med en eventuel afholdelse af messen på et andet og senere tidspunkt. Dette vil vi vende tilbage med, så snart en ny mulighed byder sig. SÅ… vi sætter os ikke til at græde, men overvejer nye muligheder.


Vi havde glædet os rigtig meget til i dag, og det var en MEGET tom fornemmelse at gå rundt på ”VORES MESSE-OMRÅDE” – uden alle jer, til at fylde rammerne ud. I VAR SAVNET i dag!


Tak for den store forståelse vi har mødt, det betyder SÅ meget for os.

Og forhåbentlig kommer humlebierne til at flyve – igen!!!! - Vi håber det og vi tror på det!


Summende hilsner fra - Kaj Emil, Jørgen og EnaKaj Emil Pedersen - Tlf. 51 90 59 17

Jørgen Toft - Tlf. 24 86 46 76

Ena Fuglsang - Tlf. 22 30 56 91

.KIRKE- & KIRKEGÅRDSMESSEN

Kontakter:


Kaj Emil Pedersen - tlf. 51 90 59 17 

mail: kirkegaardsmessen20@gmail.com


Ena Fuglsang - Tlf. 22 30 56 91 

mail: ena@dk.dk


Jørgen Toft - Tlf. 24 86 46 76

mail: fakk.stenbjerg@city.dk

Velkommen på Kirkegårdsmessen.dk

Kirkegårdsmessen på Mors, så første gang dagens lys 29. august 2005 og har siden været afholdt i 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 og 2018.


Messen har hver gang været afholdt ved Lødderup kirke.

Det er Danmarks første (og bedste :-) ) SPECIAL-MESSE for kirke- og kirkegårdsansatte og menighedsråd.


Udstillerne er alle nogle, der på en eller anden måde har relevans til kirke og kirkegårde i Danmark. Det være sig bykirker og -kirkegårde og landsbykirker og -kirkegårde.


Messen er for alle der arbejder på, ved og administrerer de danske kirker og kirkegårde (menighedsråd, kirkeansatte, kirkegårdsansatte, præster osv.).

Endvidere er der mange lokale der kigger forbi på messe-dagen.


Ens for alle besøgende er, at der er GRATIS ENTRÈ og at man har mulighed for at deltage i konkurrencen om fine, sponsorerede præmier.


Af forskellige hensyn (bl.a. Have- og Landskab), blev det besluttet at messen afholdes hvert andet år, de år hvor der ikke afholdes Have- og Landskabs-messe (altså de lige år).


En anden grund til at det "kun" er hvert andet år er, at vi er kirke- og kirkegårdsansatte (nuværende og tidligere) og glade amatører og nok ikke har overskud til mere.

Vi gør det, fordi vi kan lide kicket med at arrangere messen, at være i kontakt med udstillerne og have besøg af- og samvær med en masse dejlige kolleger fra det ganske land.


Da det er et "non-profit" arrangement, er det jo udelukkende lysten der driver værket.

Det er dejligt med opbakningen fra Lødderup Menighedsråd, det er vi meget glade og taknemmelige for. Og ikke at forglemme, alle vores frivillige hjælpere. Uden alle dem - ingen messe!!!!


MANGE MENIGHEDSRÅD OG KIRKE- OG KIRKEGÅRDSANSATTE BRUGER DAGEN SOM EN UDFLUGTS-MULIGHED OG BESØGER SAMTIDIG NOGLE AF MORS' MANGE SEVÆRDIGHEDER.
Arrangører 2020:


(de 3 humlebier)


Kaj Emil Pedersen

Ena Fuglsang

Jørgen Toft

Medvirkende arrangører gennem tiden:

Niels Heimann

Kaj Emil Pedersen

Peter F. Heise

Jørgen Toft

Svend A. Kristensen

Ena Fuglsang