Kirkegårdsmessen 2020 afholdes

Mandag den 31. august 2020


- og det er lige om lidt - så vi håber du har sat X i kalenderen - ses vi??? 

Messen 2020


Vi håber det bliver muligt at afholde messen 2020 som planlagt - så vi arbejder videre med planlægning, - og så må vi tage de udfordringer der kommer hen ad vejen.


Du kan følge med her på siden, eller på facebook "Kirkegårdsmessen Mors" -

og ellers er du meget velkommen til at kontakte os, for yderligere information.


Med venlig hilsen  - og på gensyn


Kaj Emil Pedersen - Tlf. 51 90 59 17

Jørgen Toft - Tlf. 24 86 46 76

Ena Fuglsang - Tlf. 22 30 56 91

.KIRKE- & KIRKEGÅRDSMESSEN

Kontakter:


Kaj Emil Pedersen - tlf. 51 90 59 17 

mail: kirkegaardsmessen20@gmail.com


Ena Fuglsang - Tlf. 22 30 56 91 

mail: ena@dk.dk


Jørgen Toft - Tlf. 24 86 46 76

mail: fakk.stenbjerg@city.dk

Velkommen på Kirkegårdsmessen.dk

Kirkegårdsmessen på Mors, så første gang dagens lys 29. august 2005 og har siden været afholdt i 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 og 2018.


Messen har hver gang været afholdt ved Lødderup kirke.

Det er Danmarks første (og bedste :-) ) SPECIAL-MESSE for kirke- og kirkegårdsansatte og menighedsråd.


Udstillerne er alle nogle, der på en eller anden måde har relevans til kirke og kirkegårde i Danmark. Det være sig bykirker og -kirkegårde og landsbykirker og -kirkegårde.


Messen er for alle der arbejder på, ved og administrerer de danske kirker og kirkegårde (menighedsråd, kirkeansatte, kirkegårdsansatte, præster osv.).

Endvidere er der mange lokale der kigger forbi på messe-dagen.


Ens for alle besøgende er, at der er GRATIS ENTRÈ og at man har mulighed for at deltage i konkurrencen om fine, sponsorerede præmier.


Af forskellige hensyn (bl.a. Have- og Landskab), blev det besluttet at messen afholdes hvert andet år, de år hvor der ikke afholdes Have- og Landskabs-messe (altså de lige år).


En anden grund til at det "kun" er hvert andet år er, at vi er kirke- og kirkegårdsansatte (nuværende og tidligere) og glade amatører og nok ikke har overskud til mere.

Vi gør det, fordi vi kan lide kicket med at arrangere messen, at være i kontakt med udstillerne og have besøg af- og samvær med en masse dejlige kolleger fra det ganske land.


Da det er et "non-profit" arrangement, er det jo udelukkende lysten der driver værket.

Det er dejligt med opbakningen fra Lødderup Menighedsråd, det er vi meget glade og taknemmelige for. Og ikke at forglemme, alle vores frivillige hjælpere. Uden alle dem - ingen messe!!!!


MANGE MENIGHEDSRÅD OG KIRKE- OG KIRKEGÅRDSANSATTE BRUGER DAGEN SOM EN UDFLUGTS-MULIGHED OG BESØGER SAMTIDIG NOGLE AF MORS' MANGE SEVÆRDIGHEDER.
Arrangører 2020:


(de 3 humlebier)


Kaj Emil Pedersen

Ena Fuglsang

Jørgen Toft

Medvirkende arrangører gennem tiden:

Niels Heimann

Kaj Emil Pedersen

Peter F. Heise

Jørgen Toft

Svend A. Kristensen

Ena Fuglsang